Shopping Cart

Shashikant Naidu

Hand Painted Kalamkari Dupatta

Regular price $195.00

Availability: In Stock

Hang painted cotton kalamkari dupatta made by artist Shashikant Naidu.